Dlínse agus an dlí is infheidhme in ábhair chomharbais agus Deimhniú Eorpach Comharbais

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 maidir le hábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Tá feidhm ag an rialachán maidir le gach gné shibhialta den chomharbas ar eastáit daoine éagtha.

Níl feidhm aige maidir le:

Ní chumhdaítear sa rialachán réimsí an dlí shibhialta seachas comharbas, amhail socruithe maidir le maoin phósta, bronntanais agus pleananna pinsin.

Dlínse agus an dlí is infheidhme

Rialóidh an dlí is infheidhme, mar shampla:

Aithint agus forfheidhmiú

Seachnaítear imeachtaí comhthreomhara, lena bhféadfadh easaontacht cinntí breithiúnacha a bheith i gceist, má chuireann údarás aonair dlí aonair i bhfeidhm maidir leis an gcomharbas idirnáisiúnta. Cinntítear leis chomh maith go n-aithnítearcinntí a thugtar i dtír AE ar fud AE gan gá a bheith le nós imeachta speisialta ar bith. Tá cinntí atá in-fheidhmithe sa tír AE inar tugadh iad in-fheidhmithe i dtír AE eile nuair, ar iarratas ó pháirtí leasmhara, a dhearbhaíonn an chúirt áitiúil go bhfuil siad in-fheidhmithe ansin.

Deimhniú Eorpach Comharbais

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 5 Iúil 2012.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach anTairseach don r-Cheartas

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh.650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú (IO L 201, 27.7.2012, lgh. 107-134)

Rinneadh leasuithe leantacha ar Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh.1329/2014 ón gCoimisiún ón gCoimisiún an 9 Nollaig 2014 lena mbunaítear na Foirmeacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú (IO L 359, 16.12.2014, lgh. 30-84). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 25.01.2016(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.