Comhaontú leis na Stáit Aontaithe maidir le heiseachadadh

 

ACHOIMRE AR:

Comhaontú maidir le heiseachadadh idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá

Cinneadh 2009/820/CBES i ndáil leis na Comhaontuithe maidir le heiseachadadh a thabhairt chun críche agus maidir le cúnamh dlíthiúil frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus SAM

Cinneadh 2003/516/CE maidir le síniú na gComhaontuithe maidir le heiseachadadh agus cúnamh dlíthiúil frithpháirteach in ábhair choiriúla idir AE agus SAM

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOMHAONTÚ AGUS LEIS AN GCINNEADH?

Leagtar síos leis an gcomhaontú na coinníollacha a bhaineann le heiseachadadh ciontóirí idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe d’fhonn comhar a fheabhsú laistigh dá gcaidreamh eiseachadta is infheidhme

Leis an gcinneadh tugtar chun críche comhaontú thar ceann an Aontais Eorpaigh leis na Stáit Aontaithe maidir le heiseachadadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Forlíontar leis an gcomhaontú na conarthaí eiseachadta déthaobhacha idir tíortha AE agus SAM agus cuireann sé le comhar i gcomhthéacs caidrimh eiseachadta is infheidhme.

Cionta ineiseachadta

Is éard atá i gcionta eiseachadta:

Má dheonaíonn an tír iarrtha eiseachadadh i leith cion eiseachadta, ní mór di eiseachadadh a dheonú d’aon chion eile atá san iarratas, ar choinníoll go bhfuil an cion eile inphionóis le cailleadh saoirse ar feadh suas le bliain amháin agus gur comhlíonadh na ceanglais eile go léir maidir le heiseachadadh.

Iarratais ar eiseachadadh

Nósanna imeachta eiseachadta

DÁTA TEACHT I BHFEIDHM

Tháinig an comhaontú i bhfeidhm an Dé Domhnaigh Dé Luain 1 Feabhra 2010.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Comhaontú maidir le heiseachadadh idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá (IO L 181, 19.7.2003, lgh. 27-33)

Cinneadh 2009/820/CBES ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2009 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe maidir le heiseachadadh idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Chomhaontaithe maidir le cúnamh dlí frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá (IO L 291, 7.11.2009, lgh. 40-41)

Cinneadh 2003/516/CE ón gComhairle an 6 Meitheamh 2003 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le heiseachadadh agus cúnamh dlí frithpháirteach in ábhair choiriúla (IO L 181, 19.7.2003, lgh. 25-26)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 2009/933/CBES ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le síneadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, raon feidhme críochach an Chomhaontaithe maidir le heiseachadadh idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá (IO L 325, 11.12.2009, lgh. 4-5)

Faisnéis maidir le dáta theacht i bhfeidhm na gComhaontuithe maidir le hEiseachadadh agus maidir le Cúnamh Dlí Frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá (IO L 323, 10.12.2009, lch. 11)

Cinneadh Réime 2002/584/CGB ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 maidir leis an mbarántas gabhála Eorpach agus na nósanna imeachta um ghéilleadh idir na Ballstáit — Ráitis arna ndéanamh ag Ballstáit áirithe maidir leis an gCinneadh Réime a ghlacadh (IO L 190, 18.7.2002, lgh. 1-20)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Chinneadh 2002/584/CGB a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 05.12.2019