Comhaontú leis na Stáit Aontaithe maidir le cúnamh dlí frithpháirteach

 

ACHOIMRE AR:

Comhaontú maidir le cúnamh dlí frithpháirteach idir AE agus na Stáit Aontaithe

Cinneadh 2009/820/CBES maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, na gComhaontuithe maidir le heiseachadadh agus maidir le cúnamh dlíthiúil frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe

Cinneadh 2003/516/AE maidir le síniú na gComhaontuithe idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe maidir le cúnamh dlí frithpháirteach in ábhair choiriúla

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOMHAONTÚ AGUS LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuireann tíortha AE agus na Stáit Aontaithe na coinníollacha a bhaineann leis an gcreat-chomhaontú sin i bhfeidhm maidir lena gconarthaí um chúnamh dlí frithpháirteach. Ceal conartha den sórt sin, gabhann AE agus na Stáit Aontaithe orthu féin a áirithiú go gcuirfear an comhaontú i bhfeidhm.

I gcás nach bhfuil na conarthaí déthaobhacha reatha idir tíortha AE agus na Stáit Aontaithe comhoiriúnach leis an gcomhaontú, ba cheart forlámhas a bheith ag creat AE.

Cúnamh dlí frithpháirteach

Cúnamh d’údaráis riaracháin

Cosaint sonraí pearsanta

Athbhreithniú ar an gComhaontú

I gcomhréir le hAirteagal 17 den Chomhaontú, rinne AE agus na Stáit Aontaithe athbhreithniú ar fheidhmiú an chomhaontaithe in 2015-2016. Is é conclúid an athbhreithnithe, i dtéarmaí ginearálta, gur éirigh leis an gComhaontú. Rinneadh moltaí chomh maith mar thoradh ar phróiseas an athbhreithnithe feabhas a chur ar fheidhmiú praiticiúil chaidreamh um chúnamh dlí frithpháirteach AE-na Stáit Aontaithe, lena n–áirítear ar chomhroinnt eolais ar bhealach níos fearr i measc cleachtóirí faoi dhlí agus faoi phróisis a chéile, agus úsáid níos fearr a bhaint as an teicneolaíocht chun tarchur iarratas agus fianaise agus teachtaireachtaí ginearálta a bhrostú.

DÁTA THEACHT I BHFEIDHM

Tháinig an comhaontú i bhfeidhm an 1 Feabhra 2010. Cuireadh chun feidhme i dtíortha AE é le hionstraimí déthaobhacha.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Comhaontú maidir le cúnamh dlí frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe Mheiriceá (IO L 181, 19.7.2003, lgh. 34-42)

Cinneadh 2009/820/CBES ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2009 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe maidir le heiseachadadh idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Chomhaontaithe maidir le cúnamh dlí frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe Mheiriceá (IO L 291, 7.11.2009, lgh. 40-41)

Cinneadh 2003/516/CE ón gComhairle an 6 Meitheamh 2003 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le heiseachadadh agus cúnamh dlí frithpháirteach in ábhair choiriúla (IO L 181, 19.7.2003, lgh. 25-26)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Comhaontú idir na Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir le cosaint faisnéise pearsanta a bhaineann le cosc, imscrúdú, brath, agus ionchúiseamh cionta coiriúla (IO L 336, 10.12.2016, lgh. 3-13)

Faisnéis maidir le dáta theacht i bhfeidhm na gComhaontuithe maidir le hEiseachadadh agus maidir le Cúnamh Dlí Frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá (IO L 323, 10.12.2009, lch. 11)

Nuashonraithe 16.04.2019