Cosaint níos fearr d’íospartaigh in imeachtaí coiriúla

ACHOIMRE AR:

Treoir 2012/29/AE – maidir le cearta íospartach na coireachta, maidir le tacaíocht a thabhairt dóibh agus maidir le hiad a chosaint

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuirtear na cearta seo ar bun faoin treoir:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sé i bhfeidhm an 15 Samhain 2012. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta an 16 Samhain 2015.

CÚLRA

Cuirtear an treoir in ionad Chinneadh Réime 2001/220/JHA ón AE maidir le stádas íospartach in imeachtaí coiriúla (2001/220/JHA).

ACHT

Treoir 2012/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena mbunaítear íoschaighdeáin maidir le cearta, le tacaíocht agus le cosaint íospartaigh na coireachta agus a thagann in ionad Chinneadh Réime 001/220/JHA ón gComhairle (IO L 315, 14.11.2012, lgh. 57–73)

Nuashonraithe 15.02.2016