Oibleagáidí conarthacha in AE — an dlí náisiúnta is infheidhme a chinneadh

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 - an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Níl feidhm ag an rialachán seo maidir le cúrsaí ioncaim, custaim nó riaracháin, nó maidir le ceisteanna fianaise agus nós imeachta le linn imeachtaí dlíthiúla. Níl feidhm aige ach oiread le hoibleagáidí lena n-áirítear na cinn a bhaineann le:

Raon feidhme an dlí is infheidhme

Leis an rialachán seo cinntear an dlí náisiúnta is infheidhme ar ghnéithe éagsúla conarthaí, lena n-áirítear:

Rogha an dlí

An dlí is infheidhme in easnamh rogha a dhéanamh

Sa chás nár roghnaigh na páirtithe an dlí is infheidhme, cinntear na rialacha le cineál an chonartha:

Má tá baint níos láidre ag an gconradh le tír eile ná an méid a sholáthraítear sna rialacha sin, áfach, beidh feidhm ag dlí na tíre sin. Tá an rud céanna i bhfeidhm sa chás nár féidir dlí is infheidhme a chinneadh.

Conarthaí sainiúla

Maidir le cineálacha sainiúla conartha, leagtar amach sa rialachán chomh maith na roghanna dlí agus cinntear ann an rogha is infheidhme sa chás nach ndearnadh rogha ar bith. Áirítear orthu sin:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm ag an rialachán maidir le conarthaí a cuireadh i gcrích i ndiaidh an 17 Nollaig 2009.

CÚLRA

Oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

PRÍOMHTHÉARMA

*Rúradh: an ról atá ag imeacht aimsire maidir le tús a chur le cearta agus deireadh a chur le cearta

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (Róimh I) (IO L 177, 4.7.2008, lgh. 6-16)

Rinneadh leasuithe leantacha ar Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meitheamh 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha (Róimh II) (IO L 199, 31.7.2007, lgh. 40-49)

Rialachán (AE) Uimh. 1259/2010 ón gComhairle an 20 Nollaig 2010 lena gcuirtear comhar feabhsaithe i bhfeidhm sa réimse um dhlí is infheidhme i leith colscaradh agus idirscaradh dleathach (IO L 343, 29.12.2010, lgh. 10-16)

Nuashonraithe 11.01.2016