Substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

Chun an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint, tá deireadh á chur de réir a chéile ag an Aontas Eorpach (AE) le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin. Chun é sin a dhéanamh chuir AE cosc ar na substaintí is contúirtí, amhail clórafluaracarbóin (CFCanna), a tháirgeadh agus a dhíol, agus leagadh amach nósanna imeachta le haghaidh na substaintí eile.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin.

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Leagtar síos sa rialachán seo rialacha maidir le substaintí a dhéanann dochar don chiseal ózóin a tháirgeadh, a allmhairiú, a onnmhairiú, a dhíol, a úsáid, a athshlánú, a athchúrsáil, a athghabháil agus a scriosadh. Leagtar amach sa rialachán riachtanais agus bearta tuairiscithe do na táirgí agus don trealamh ina n-úsáidtear na substaintí sin. Rinneadh mionleasúchán ar an rialachán trí huaire.

PRÍOMHPHOINTÍ

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Ón 1 Eanáir 2010 ar aghaidh.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

Amhábhar: substaint rialaithe nó substaint nua a thagann athrú ceimiceach uirthi nuair a athraítear a comhdhéanamh bunaidh go hiomlán agus nach mbaineann ach méid beag astaíochtaí léi.

Gníomhairí próisis: substaintí rialaithe a úsáidtear mar ghníomhairí próisis ceimiceán chun na gcríoch atá liostaithe in Iarscríbhinn III.

Féach láithreán gréasáin na hArd-Stiúrthóireachta um Ghníomhú ar son na hAeráide de chuid an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009

20.11.2009

Gan a bheith infheidhme, tá an rialachán infheidhme go díreach Tá d’oibleagáid ar thíortha AE áfach íosriachtanais cháilíochta a shainmhíniú don phearsanra (1.1.2010) agus rialacha a leagadh amach maidir le pionóis (30.6.2011).

IO L 286, 31.10.2009, lgh. 1-30

Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 744/2010 ón gCoimisiún

8.9.2010

-

IO L 218, 19.8.2010, lgh. 2-8

Rialachán (AE) Uimh. 1087/2013 ón gCoimisiún

25.11.2013

-

IO L 293, 5.11.2013, lgh. 28-28

Rialachán (AE) Uimh. 1088/2013 ón gCoimisiún

25.11.2013

-

IO L 293, 5.11.2013, lgh. 29-30

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 02.04.2015