Gnóthú ar ghal peitril ag stáisiúin líonta ar son aeir níos glaine

Déanann gala peitril, a astaítear nuair a bhíonn mótarfheithiclí á n-athlíonadh, dochar do shláinte an duine agus don chomhshaol. Le treoir 2009, tá gníomh á dhéanamh ag an Aontas Eorpach (AE) chun gala dá leithéid a ghnóthú.

GNÍOMH

Treoir 2009/126/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le gnóthú céim II ar ghal peitril nuair a bhíonn mótarfheithiclí á n-athlíonadh ag stáisiúin peitril

ACHOIMRE

Déanann gala peitril, a astaítear nuair a bhíonn mótarfheithiclí á n-athlíonadh, dochar do shláinte an duine agus don chomhshaol. Le treoir 2009, tá gníomh á dhéanamh ag an Aontas Eorpach (AE) chun gala dá leithéid a ghnóthú.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Cinntítear leis go ndéanfar gal peitril contúirteach a ghnóthú, a bheadh astaithe, murach é, nuair a bheadh mótarfheithicil á hathlíonadh ag stáisiún peitril. Beidh gá na caidéil pheitril i neart stáisiún peitril AE a fheistiú freisin chun an gal seo a ghnóthú.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÚLRA

Meascán casta is ea peitreal d’ábhair orgánacha sho-ghalaithe a ghalaíonn go réidh san aer agus a chuireann le roinnt fadhbanna truaillithe. Áirítear leo sin leibhéil iomarcacha den bheinséin nimhiúil san aer comhthimpeallach agus déanmhaíocht fhótaiceimiceach d’ózón atá ina thruailleán aeir is cúis le galair riospráide amhail asma. Ina theannta sin, is gás ceaptha teasa é ózón.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach stóráil agus dáileadh peitril ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2009/126/CE

31.10.2009

1.1.2012

IO L 285, 31.10.2009, lgh. 36-39

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2014/99/AE

12.11.2014

12.5.2016

IO L 304, 23.10.2014, lgh. 89-90

Nuashonraithe 11.08.2015