Comhar an Aontais Eorpaigh san oideachas agus san oiliúint (ET 2020)

ACHOIMRE AR:

Chonclúidí ón gComhairle maidir le creat straitéiseach le haghaidh comhair Eorpaigh san oideachas agus san oiliúint

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN NA CONCLÚIDÍ SEO?

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad seo a leanas nasé thosaíochtdon tréimhse 2016-2020:

CÚLRA

De réir Airteagail 14 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontas Eorpach, “Tá an ceart ag cách chun an oideachais agus chun gairmoiliúint leanúnach a rochtain.”

Féach creat straitéiseach — oideachas agus oiliúint 2020 ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

GNÍOMH

Conclúidí ón gComhairle an 12 Bealtaine 2009 maidir le creat straitéiseach le haghaidh comhair Eorpaigh san oideachas agus san oiliúint (ET 2020) (IO C 119, 28.5.2009, lgh. 2-10)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil Chomhpháirteach 2012 ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir leis an gCreat Straitéiseach le haghaidh comhair Eorpaigh san oideachas agus san oiliúint (ET 2020) a chur i bhfeidhm — “Oideachas agus Oiliúint in Eoraip atá cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach” (IO C 70, 8.3.2012, lgh. 9-18)

Tuarascáil Chomhpháirteach 2015 ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir leis an gCreat Straitéiseach le haghaidh comhair Eorpaigh san oideachas agus san oiliúint (ET 2020) a chur i bhfeidhm — Tosaíochtaí nua le haghaidh an chomhair Eorpaigh san oideachas agus san oiliúint (IO C 417, 15.12.2015, lgh. 25-35)

Nuashonraithe 29.02.2016