Trádáil i dtáirgí róin

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar amach ann rialacha comhchuibhithe maidir le táirgí róin a chur ar mhargadh an Aontais Eorpaigh (AE).

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 20 Samhain 2009.

CÚLRA

Déantar róin a sheilg laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach le haghaidh cuspóirí éagsúla. Úsáidtear iad chun feoil, ola, blonag, orgáin agus craicne fionnaidh a fháil, chomh maith le nithe chomh éagsúil le capsúil Óimige 3 agus éadaí.

PRÍOMHTHÉARMA

* Ionúiteach: daoine dúchasacha de chríoch dhúchais na nIonúiteach, eadhon na ceantair artacha agus fho-artacha sin ina bhfuil cearta agus leasa bundúchasacha ag na hIonúitigh faoi láthair nó go traidisiúnta, agus atá aitheanta ag na hIonúitigh mar dhaoine dá bpobal. Áirítear ar an téarma seo Inupiat, Yupik (Alasca), Ionúiteach, Inuvialuit (Ceanada), Kalaallit (an Ghraonlainn) agus Yupik (an Rúis).

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin (IO L 286, 31.10.2009, lgh. 36-39)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán cur chun feidhme (AE) 2015/1850 ón gCoimisiún an 13 Deireadh Fómhair 2015 lena leagtar síos na rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil i dtáirgí róin (IO L 271, 16.10.2015, lgh. 1-11)

Nuashonraithe 31.03.2016