Onnmhairiú earraí cultúrtha

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 116/2009 maidir le honnmhairiú earraí cultúrtha

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

D'fhonn earraí cultúrtha Eorpacha a chosaint, féachtar ann lena áirithiú go ndéanfar rialuithe aonfhoirmeacha ar a n-onnmhairiú lasmuigh de chríoch chustam an Aontais Eorpaigh (AE) trí bhíthin ceadúnais onnmhairiúcháin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tugtar rialacha sa rialachán maidir le honnmhairiú earraí cultúrtha, d'fhonn iad a chosaint. Áirithítear leis go ndéanfar rialuithe aonfhoirmeacha ar na honnmhairí sin ag teorainneacha seachtracha AE. Tá liosta in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an rialachán de chatagóirí na n-earraí cultúrtha a bhfuil feidhm aige maidir leo.

Ceadúnas onnmhairiúcháin

Cur chun feidhme

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Is é Rialachán (AE) Uimh. 116/2009 an leagan códaithe de ghníomh bunaidh (Rialachán (CEE) Uimh. 3911/92), agus do na leasuithe a rinneadh air ina dhiaidh sin. Tá sé i bhfeidhm ón 2 Márta 2009.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 116/2009 ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 maidir le honnmhairiú earraí cultúrtha (leagan códaithe) (IO L 39, 10.2.2009, lgh. 1-7)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Liosta de na húdaráis a bhfuil sé de chumhacht acu ceadúnais onnmhairiúcháin a eisiúint i leith earraí cultúrtha, arna fhoilsiú i gcomhréir le hAirteagal 3(2) de Rialachán (CE) Uimh. 116/2009 ón gComhairle (IO C 164, 16.7.2009, lgh. 6-20)

Liosta de na hoifigí custam a bhfuil sé de chumhacht acu déileáil leis na foirmiúlachtaí i leith earraí cultúrtha a onnmhairiú, arna fhoilsiú i gcomhréir le hAirteagal 5(2) de Rialachán (CE) Uimh. 116/2009 ón gComhairle (IO C 134, 13.6.2009, lgh. 9-13)

Nuashonraithe 20.02.2017