Cosmaidí níos sábháilte do shaoránaigh AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 maidir le táirgí cosmaideacha

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 11 Iúil 2013.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le táirgí cosmaideacha (athmhúnlú) (IO L 342, 22.12.2009, lgh. 59-209)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le forbairt, bailíochtú agus glacadh dlíthiúla modhanna seachas tástáil ainmhithe sa réimse cosmaidí (2018) (COM(2019) 479 críochnaitheach, 15.10.2019)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — Athbhreithniú ar Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosmaideacha i ndáil le substaintí ina bhfuil airíonna réabtha iontálaigh (COM(2018) 739 críochnaitheach, 7.11.2018)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le héilimh a dhéantar bunaithe ar chritéir chomhchoiteanna sa réimse cosmaidí (COM(2016) 580 críochnaitheach, 19.9.2016)

Cumarsáid ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le tástáil ainmhithe agus cosc margaíochta agus an cás mar atá maidir le modhanna malartacha sa réimse cosmaidí (COM(2013) 135 críochnaitheach, 11.3.2013)

Nuashonraithe 18.05.2021