Éicilipéad

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 maidir le hÉicilipéad AE

CAD É IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Critéir dámhachtana

Comhlachtaí inniúla

An nós imeachta i gcomhair dhámhachtain agus úsáid an lipéid

Bord an Aontais Eorpaigh um Éicilipéadú (BAEÉ)

Bunaítear Bord an Aontais Eorpaigh um Éicilipéadú (BAEÉ) le cinneadh 2010 ón gCoimisiún (Cinneadh 2010/709/AE) Is é an Coimisiún a cheapann a chuid comhaltaí. Cuimsítear ar an mbord ionadaithe ó thíortha AE agus ón Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, mar aon le hionadaithe ó eagraíochtaí Eorpacha áirithe a dhéanann ionadaíocht thar ceann, mar shampla, tomhaltóirí, leasanna gnó agus comhshaoil. Téann an Coimisiún i gcomhairle le BEAE nuair a bhíonn na critéir dhámhachtana agus ceanglais an lipéid á bhforbairt nó á n-athbhreithniú.

Critéir éiceolaíocha

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 19 Feabhra 2010.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad AE (IO L 27, 30.1.2010, lgh. 1-19)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 a ionchorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 2010/709/AE ón gCoimisiún an 22 Samhain 2010 lena mbunaítear Bord an Aontais Eorpaigh um Éicilipéadú (IO L 308, 24.11.2010, lch. 53)

Rialachán (AE) Uimh. 782/2013 ón gCoimisiún an 14 Lúnasa 2013 lena leasaítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hÉicilipéad AE (IO L219, 15.8.2013, lgh. 26-27)

Cinneadh (AE) 2016/2003 an 14 Samhain 2016 lena leasaítear Treoracha 2009/300/CE, 2011/263/AE, 2011/264/AE, 2011/382/AE, 2011/383/AE, 2012/720/AE agus 2012/721/AE chun fad a chur le tréimhse bailíochta na gcritéar éiceolaíoch maidir le dámhachtain Eicealipéad AE ar tháirgí áirithe (IO L 308, 16.11.2016, lgh. 59–61)

Nuashonraithe 31.01.2017