Caighdeáin an Aontais Eorpaigh le haghaidh uiscí mianraí nádúrtha

ACHOIMRE AR:

Threoir 2009/54/CE — uiscí mianraí nádúrtha a shaothrú agus a mhargú

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANTAR SA TREOIR SEO?

Sa treoir seo, déantar na coinníollacha a chuirtear i bhfeidhm maidir le huiscí mianraí nádúrtha a dhíol san Aontas Eorpach (AE) a chomhchuibhiú, agus cinntítear go bhfuil na huiscí sin sábháilte lena gcaitheamh ag an duine.

PRÍOMHPHOINTÍ

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 16 Iúil 2009.

CÚLRA

Féach “Uiscí Mianraí Nádúrtha agus Fíoruisce” ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* uisce mianraí nádúrtha carbónáitithe: uisce a bhfuil dé-ocsaíd charbóin (CO2) curtha leis, a thagann ó áit eile seachas an maoschlár nó an fosú óna dtagann an t-uisce.

* uisce mianraí nádúrtha atá carbónáitithe go nádúrtha: uisce a bhfuil an cion CO2 céanna ann tar éis dó a bheith a scinceáilte, más infheidhme, agus curtha i mbuidéal, is atá san uisce a thagann ón bhfoinse. Cuirtear san áireamh anseo, más iomchuí, an méid céanna CO2 a chur isteach san uisce arís ón maoschlár nó ón bhfosú uisce céanna agus a scaoiltear amach le linn na n-oibríochtaí sin.

GNÍOMH

Treoir 2009/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le saothrú agus le margaíocht uiscí mianraí nádúrtha (Athmhúnlú) (IO L 164, 26.6.2009, lgh. 45-58)

Nuashonraithe 12.04.2016