Cosaint daoine óga ag an obair

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 94/33/CE – cosaint daoine óga ag an obair

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar síos inti na ceanglais íosta chun feabhas ar shláinte agus ar shábháilteacht oibrithe óga a ráthú.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sé i bhfeidhm ón 9 Meán Fómhair 1994. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 22 Meitheamh 1996.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 94/33/CE ón gComhairle an 22 Meitheamh 1994 maidir le cosaint daoine óga ag an obair (OI L 216, 20.8.1994, lgh. 12-20)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 94/33/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún ar chur i bhfeidhm Threoir 94/33/CE maidir le cosaint daoine óga ag an obair (COM(2004) 105 leagan deireanach, 16.2.2004)

Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le héifeachtaí na hidirthréimhse a deonaíodh don Ríocht Aontaithe i ndáil le forálacha áirithe de chuid Threoir 94/33/CE ón gComhairle maidir le cosaint daoine óga ag an obair (COM(2000) 457 leagan deireanach, 20.7.2000)

Nuashonraithe 05.12.2016