Riosca atmaisféar pléascach

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 1999/92/CE — íosriachtanais chun sábháilteacht agus cosaint sláinte oibrithe a d’fhéadfadh a bheith i mbaol ó atmaisféir phléascacha a fheabhsú

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Leis an treoir éilítear ar fhostóirí an méid a leanas a dhéanamh:

Ba ghá d’áiteanna oibre a bhí in úsáid cheana roimh an 30 Meitheamh 2003 agus ina raibh áiteanna ina bhféadfadh atmaisféir phléascacha tarlú cloí lena n-íosriachtanais laistigh de 3 bliana tar éis an dáta sin.

3 iarscríbhinn sa treoir a bhaineann leis an méid seo a leanas:

In 2003, d’eisigh an Coimisiún Eorpach treoir neamh-shainordaitheach ar dhea-chleachtas i bhfeidhmiú na treorach. Tá sí á húsáid taobh leis an treoir maidir le trealamh agus córais chosanta atá beartaithe le húsáid in atmaisféir a d’fhéadfadh a bheith pléascach. Ba cheart go n-áiritheoidh tíortha AE go gcuirfear faisnéis ábhartha ar fáil d’fhostóirí agus go luafar an treoir seo leo maidir le dea-chleachtas.

Le Treoir 2007/30/CE simplíodh na ceanglais maidir le tuairisciú don Choimisiún maidir le cur i bhfeidhm Threoir 89/391/CEE agus a threoracha aonair éagsúla. Ní mór do thíortha AE tuairisc aonair a ullmhú gach 5 bliana anois ina gclúdaítear cur chun feidhme na dtreoracha seo go léir.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 28 Eanáir 2000 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 30 Meitheamh 2003.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Atmaisféar pléascach: meascán le haer, faoi dhálaí atmaisféir substaintí inadhainte i bhfoirm gás, gal, ceochán nó deannach ina scaiptear, tar éis a n-adhainte, dóchán leis an meascán neamhdhóite ar fad.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 1999/92/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1999 maidir le híosriachtanais chun sábháilteacht agus cosaint sláinte oibrithe a d’fhéadfadh a bheith i mbaol ó atmaisféir phléascacha a fheabhsú (15ú Treoir aonair de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 23, 28.1.2000, lgh. 57-64)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 1999/92/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2014/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh agus le córais chosanta atá beartaithe lena n-úsáid in atmaisféir a d’fhéadfadh a bheith pléascach (athmhúnlú) (IO L 96, 29.3.2014, lgh. 309-356)

Treoir 89/391/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1989 maidir le bearta a thabhairt isteach chun feabhsúcháin ar shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe ag an obair a spreagadh (IO L 183, 29.6.1989, lgh. 1-8)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 26.11.2018