Sábháilteacht ag an obair — ualaí a láimhsiú

Féachtar leis an treoir seo oibrithe san Aontas Eorpach (AE) a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le hualaí a láimhsiú*.

GNÍOMH

Treoir 90/269/CEE ón gComhairle an 29 Bealtaine 1990 maidir leis na híoscheanglais sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le láimhsiú ualaí nuair atá baol ann go háirithe go ngortófar dromanna na n-oibrithe (an ceathrú treoir ar leith de réir bhrí Airteagail 16(1) den Treoir 89/391/CEE)

ACHOIMRE

Féachtar leis an treoir seo oibrithe san Aontas Eorpach (AE) a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le hualaí a láimhsiú*.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Leagtar síos sa treoir na ceanglais sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le hualaí a láimhsiú nuair atá baol ann go háirithe go ngortófar droim an oibrí.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ba cheart d’fhóstóirí gach aon rud is féidir a dhéanamh ionas nach mbeidh ar oibrithe ualaí a láimhsiú.

Más rud é nach féidir láimhsiú a sheachaint, athróidh an fostóir an chaoi a ndéanfar an obair a eagrú, nó cuirfear modhanna ar fáil do na hoibrithe chun an riosca a laghdú, .i.:

Is féidirdroim an oibrí a ghortúmás ualach é :

Is féidir an t-oibrí a ghortú de bharriarrachta fisiciúla , más iarracht fhisiciúil í:

Is féidir leis an timpeallacht oibre cur le riosca:

Is féidir le riosca a bheith bainteach leis an ngníomhaíocht más rud é:

Is féidir riosca a bheith ann don oibrí más rud é:

EOCHAIRTHÉARMA

* Ualaí a láimhsiú: chun críocha na treorach seo, ualach a iompar nó a thacú, lena n-áirítear ardú, leagadh uait, brú, tarraingt, iompar nó bogadh, lena mbaineann baol, baol ghortú droma ach go háirithe.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 12 Meitheamh, 1990.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 90/269/CEE

12.6.1990

31.12.1992

IO L 156, 21.6.1990, lgh. 9-13

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

IO L 165, 27.6.2007, lgh. 21-24

Nuashonraithe 24.09.2015