Foghlaim ar feadh an tsaoil: cáilíochtaí Eorpacha

ACHOIMRE AR:

Bunú an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil – Moladh

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA MHOLADH SEO?

Cruthaítear comhscéim, dá ngairtear an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF), d'fhonn cabhrú le tíortha AE agus a gcuid institiúidí oideachais, le fostóirí agus le daoine aonair cáilíochtaí a chur i gcomparáid lena chéile ar fud na gcóras oideachais agus oiliúna AE. Uirlis bhunriachtanach is ea an creat sin i dtaobh margadh fostaíochta Eorpach a chruthú.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÚLRA

Faoi Dhearbhú Bologna na bliana 1999, cuireadh chun cinn an tsoghluaisteacht agus na trédhearcachta san oideachas in AE. Idir an dá linn, faoi Phróiseas Bologna, tá AE tagtha níos giorra do chóras inchomparáide, comhoiriúnach agus comhleanúnach i dtaobh an ardoideachais. Dá bharr sin, spreagadh an gá le gníomh den sórt céanna lena gclúdófaí an ghairmoiliúint.

GNÍOMH

Moladh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le bunú an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil (IO C 111, 6.5.2008, lgh. 1-7)

Nuashonraithe 12.01.2016