Foghlaim ar feadh an tsaoil — inniúlachtaí lárnacha

 

ACHOIMRE AR:

Moladh 2006/962/CE ar inniúlachtaí lárnacha d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil

CAD IS AIDHM LEIS A MOLADH?

Spreagtar rialtais AE ann ionas go mbeidh teagasc agus foghlaim inniúlachtaí lárnacha ina gcuid dá straitéisí d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Sainaithnítear ocht n-inniúlacht lárnacha sa mholadh atá ríthábhachtach do gach duine i sochaí eolasbhunaithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÚLRA

I ndomhan atá ag éirí níos domhandaithe i gcónaí, teastaíonn raon leathan scileanna ó dhaoine aonair chun dul in oiriúint don timpeallacht atá ag athrú de shíor ionas go n-éireoidh leo. Dearadh an chéad chlár foghlama ar feadh an tsaoil chun deiseanna foghlama a thairiscint do dhaoine ag aon chéim dá saol.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Moladh 2006/962/CE ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 ar inniúlachtaí lárnacha d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil (IO L 394, 30.12.2006, lgh. 10-18)

Nuashonraithe 10.10.2016