Próiseas Bologna: limistéar Eorpach an ardoideachais a bhunú

Is é is aidhm le próiseas Bologna, a tionscnaíodh le Dearbhú Bologna (1999) agus ar a ndéantar measúnú gach 3 bliana i gcomhdhálacha aireachta, córas níos inchomparáidí, níos comhoiriúnaí agus níos comhtháite a thabhairt isteach don ardoideachas Eorpach.

GNÍOMH

Dearbhú Bologna an 19 Meitheamh 1999 - Comhdhearbhú na nAirí Eorpacha um Oideachas (Níl sé foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh).

ACHOIMRE

Is é is aidhm le próiseas Bologna, a tionscnaíodh le Dearbhú Bologna (1999) agus ar a ndéantar measúnú gach 3 bliana i gcomhdhálacha aireachta, córas níos inchomparáidí, níos comhoiriúnaí agus níos comhtháite a thabhairt isteach don ardoideachas Eorpach.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÚLRA

Tá na tíortha atá rannpháirteach sa Choinbhinsiún Cultúrtha Eorpach (1954) i dteideal ballraíochta ar limistéar Eorpach an ardoideachais, ar an gcoinníoll go ndearbhaíonn siad a rún cuspóirí Phróiseas Bologna a chorprú isteach ina gcóras ardoideachais féin. Ba cheart dóibh faisnéis a chur ar fáil chomh maith ar an dóigh a gcuirfidh siad na prionsabail agus na cuspóirí i bhfeidhm.

Tá próiseas Bologna ar aon dul le cuspóirí chreat oideachais agus oiliúna AE agus lena Straitéis Eoraip 2020 maidir le fás agus poist.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin EHEA

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Limistéar Eorpach an ardoideachais in 2015: Próiseas Bologna tuarascáil cur i bhfeidhm

Conclúidí ón gComhairle ar an ngné dhomhanda um ardoideachas Eorpach (IO C 28, 31.1.2014, lgh. 2-5).

Nuashonraithe 23.07.2015