An t-ilteangachas a chur chun cinn in AE

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COM(2005) 596 final) — Creatstraitéis Nua ar mhaithe leis an ilteangachas

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

Leagtar síos sa teachtaireacht an straitéis atá ag an gCoimisiún Eorpach maidir leis an ilteangachas a chur chun cinn san Aontas Eorpach (AE), agus moltar roinnt gníomhartha sonracha inti.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tagraíonn an t-ilteangachas don chumas atá ag duine leas a bhaint as roinnt teangacha, agus do roinnt pobal éagsúil teanga a bheith ag maireachtáil le chéile in aon limistéar geografach amháin.

3 aidhm i gceist le beartas ilteangachais an Choimisiúin:

Leagtar amach sa teachtaireacht seo bealaí éagsúla chun foghlaim teanga agus éagsúlacht teanga a chur chun cinn, lena n-áirítear:

Tá an Coimisiún á áitiú ar thíortha AE an méid seo a leanas a dhéanamh:

Geilleagar ilteangach

Molann an Coimisiún na nithe seo a leanas chun an geilleagar ilteangach a fhorbairt:

Aistriúchán agus ateangaireacht

An t-ilteangachas agus saoránaigh AE

Tá roinnt tionscnamh ilteangach ar bun ag an gCoimisiún chun cabhrú le saoránaigh tuiscint a bheith acu ar a gcearta agus ar an gcaoi a dtéann reachtaíocht Eorpach i bhfeidhm orthu. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún:

Bhunaigh an Coimisiún Grúpa Ardleibhéil ar an Ilteangachas ina raibh saineolaithe neamhspleácha, a chuir ar fáil an tuarascáil deiridh dá chuid in 2007. Go luath in 2008, tionóladh comhdháil airí ar an ilteangachas ina raibh an deis ag tíortha AE tuairisc a thabhairt faoin dul chun cinn a bhí déanta agus obair a phleanáil don todhchaí. Níos déanaí sa bhliain chéanna, chuir an Coimisiún i láthair teachtaireacht eile inar mhol sé cur chuige cuimsitheach i dtaobh an ilteangachais in AE.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Creatstraitéis Nua ar mhaithe leis an Ilteangachas (COM(2005) 596 final, 22.11.2005)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — an t-ilteangachas: áis luachmhar don Eoraip agus tiomantas comhroinnte (COIM(2008) 566 final, 18.9.2008)

Nuashonraithe 14.11.2016