Eurydice — Líonra Eorpach um fhaisnéis maidir le córais agus beartais oideachais

 

ACHOIMRE AR:

Rún ón gComhairle agus ó na hAirí Oideachais maidir le líonra um fhaisnéis oideachais Eurydice

CAD IS AIDHM LEIS AN RÚN?

Féachtar ann le líonra Eurydice, ina soláthraítear faisnéis maidir le struchtúir, córais agus forbairtí náisiúnta agus Eorpacha sa réimse oideachais a neartú agus a fhorbairt.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rún ón gComhairle agus ó na hAirí Oideachais ag teacht le chéile laistigh den Chomhairle an 6 Nollaig 1990 maidir le Líonra um Fhaisnéis Oideachas Eurydice sa Chomhphobal Eorpach (IO C 329, 31.12.1990, lgh. 23–24)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear “Erasmus+”: clár an Aontais d’oideachas, oiliúint, óige agus spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 50–73)

Nuashonraithe 11.07.2016