Slándáil shóisialta — cóir chomhionann idir fir agus mná

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 79/7/CEE — prionsabal na córa comhionainne idir fir agus mná i gcúrsaí slándála sóisialta a chur chun feidhme de réir a chéile

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Féachtar léi le hurraim a thabhairt do phrionsabal na córa comhionainne idir fir agus mná i gcúrsaí slándála sóisialta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an treoir seo maidir le:

Níl feidhm aige maidir le sochair mharthanóra agus scéimeanna sochar teaghlaigh.

Prionsabal na córa comhionainne

Leis an bprionsabal tugtar cosaint do shaoránaigh Eorpacha ar idirdhealú ar bhonn inscne, cibé acu idirdhealú díreach* nó indíreach*, maidir le:

Féadfar rialacha sonracha a ghlacadh chun cosaint ban torrach a chinntiú.

Scor agus pinsin

Féadfaidh tíortha AE an méid seo a leanas a eisiamh ó raon feidhme na treorach:

Déanann tíortha AE scrúdú ar an ngá leis na catagóirí sin a eisiamh i bhfianaise forbairtí sóisialta ar bhonn tréimhsiúil.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

B’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoi 1984.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Idirdhealú díreach: idirdhealú a tharlaíonn i gcás go gcaitear le duine amháin le níos lú fabhair ná mar a chaitear le duine eile, ná mar a caitheadh le duine eile nó mar a chaithfí le duine eile i gcás inchomparáide.
Idirdhealú indíreach: idirdhealú a tharlaíonn i gcás go gcuirfí daoine d’inscne amháin faoi mhíbhuntáiste i gcomparáid le daoine eile faoi riail, faoi chritéar nó faoi chleachtas atá neodrach de réir dealraimh, mura bhfuil údar maith oibiachtúil leis an riail, leis an gcritéar nó leis an gcleachtas sin le haidhm dhlisteanach, agus go bhfuil an modh chun an aidhm sin a bhaint amach cuí agus riachtanach.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 79/7/CEE ón gComhairle an 19 Nollaig 1978 maidir le prionsabal na córa comhionainne idir fir agus mná i gcúrsaí slándála sóisialta a chur chun feidhme de réir a chéile (IO L 6, 10.1.1979, lgh. 24–25)

Nuashonraithe 26.06.2018