Comhaontuithe idirnáisiúnta agus inniúlachtaí eachtracha AE

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 3 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)

Airteagal 4 de CFAE

Airteagal 207 de CFAE

Airteagal 216 de CFAE

CAD IS AIDHM LEIS NA HAIRTEAGAIL?

Bunaítear leo cumhachtaí dlíthiúla AE maidir le comhaontuithe a idirbheartú agus a thabhairt i gcrích agus a inniúlacht, cibé acu inniúlacht eisiach nó roinnte, comhaontuithe dá leithéid a dhéanamh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhaontuithe idirnáisiúnta (coinbhinsiúin, conarthaí)

Inniúlachtaí eachtracha AE

Inniúlacht eisiach agus inniúlacht roinnte

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a hAon — Prionsabail — Teideal I — Catagóirí agus réimsí inniúlachta an Aontais — Airteagal 3 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 51)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a hAon — Prionsabail — Teideal I — Catagóirí agus réimsí inniúlachta an Aontais — Airteagal 4 (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 51-52)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Cúig — Gníomhaíocht sheachtrach an Aontais — Teideal II — Comhbheartas tráchtála — Airteagal 207 (sean-Airteagal 133 CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 140-141)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Cúig — Gníomhaíocht sheachtrach an Aontais — Teideal V — Comhaontuithe idirnáisiúnta — Airteagal 216 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 144)

Nuashonraithe 08.04.2020