Conradh Liospóin

 

ACHOIMRE

Conradh Liospóin lena leasaítear an Conradh ar an Aontas Eorpach agus an Conradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach

CAD IS AIDHM LEIS AN GCONRADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Athruithe Institiúideacha

Parlaimint na hEorpa

An Chomhairle Eorpach

Agus í comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais, tugtar níos mó leanúnachais agus soiléire do AE. Tá sí aitheanta go foirmiúil mar institiúid AE ina leagtar amach treoracha agus tosaíochtaí polaitiúla ginearálta AE.

Toghann sí uachtarán trí vóta tromlaigh le haghaidh sainordú 30 mí is féidir a athnuachan uair amháin, rud a chuirtear in ionad an róil rothlaí 6 mhí roimhe sin.

An Chomhairle

Cuireann sí rialacha maidir le vótáil trí thromlach i bhfeidhm agus reachtaíocht á faomhadh. Chun tromlach a fháil teastaíonn 55 % ar a laghad de thíortha AE atá ionann le 65 % ar a laghad de dhaonra AE. Chun togra a chosc, ní mór do 4 thír ar a laghad a bheith ina éadan.

Tagann sí le chéile go poiblí agus í i mbun plé agus vótála ar dhréachtreachtaíocht.

An Coimisiún Eorpach

Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh:

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Tá an dlínse leathnaithe chuig gach réimse AE seachas an comhbheartas eachtrach agus slándála.

An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

Aithnítear an BCE go foirmiúil anois mar an Institiúid AE trína bheith liostaithe in Airteagal 13 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE).

Comhbheartas eachtrach agus slándála

Déantar an méid seo a leanas sa chonradh:

Athruithe eile

Beartais AE

leithdháileadh nua inniúlachtaí curtha in ionad struchtúr na gcolún roimhe seo:

Daonlathas a neartú

Déantar an méid seo a leanas sa chonradh:

AE a fhágáil

Déantar foráil sa chonradh i leith nós imeachta foirmiúil céaduaire más mian le tír AE tarraingt as AE (Airteagal 50 CAE — féach an achoimre ar Airteagal 50 caibidlíocht leis an Ríocht Aonaithe).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHONARTHA?

Síníodh é an 13 Nollaig 2007 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009.

CÚLRA

Tá Conradh Liospóin spreagtha den chuid is mó leis an gConradh lena mbunaítear Bunreacht don Eoraip. Bhí sé beartaithe leis an mbunreacht téacs aonair a chur in ionad chonarthaí bunaidh AE. Síníodh é sa Róimh an 29 Deireadh Fómhair 2004. Lena chur i bhfeidhm, b’éigean don 27 mBallstát an AE (an tráth sin) ar fad an bhunreacht a dhaingniú (daingnithe ag 17 díobh). Diúltaíodh é, áfach, le reifrinn náisiúnta sa Fhrainc agus san Ísiltír in 2005.

I gcodarsnacht leis sin, leasaítear na conarthaí sin le Conradh Liospóin, díreach mar a rinneadh le conarthaí Amstardam agus Nice. Cuimsítear ann tromlach na leasuithe institiúideacha agus beartais a bhí beartaithe leis an gconradh bunreachtúil.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Comhionannas daonlathach: ní mór do AE cloí le prionsabal chomhionannas a shaoránach, agus gheobhaidh siad cóir chomhionann óna chuid institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí (Airteagal 9 CFAE).
Daonlathas ionadaíoch: Déanann Parlaimint na hEorpa ionadaíocht dhíreach ar son shaoránaigh AE ar leibhéal AE.
Daonlathais rannpháirtíochta: Tá an ceart ag saoránaigh AE páirt a ghlacadh i gcinntí AE agus idirghníomhú le hinstitiúidí AE, mar shampla, trí idirphlé trí bhíthin eagraíochtaí na sochaí sóisialta ina bhfuil siad ina mbaill.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Conradh Liospóin lena leasaítear an Conradh ar an Aontas Eorpach, na Conarthaí lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach, arna síniú ag Liospóin an 13 Nollaig 2007 (IO C 306, 17.12.2007, lgh. 1-271)

Nuashonraithe 15.12.2017