Nósanna imeachta reachtacha

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 289 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

CAD IS AIDHM LE HAIRTEAGAL 289 DEN CHONRADH AR FHEIDHMIÚ AN AONTAIS EORPAIGH?

Déantar athchóiriú leis ar phróiseas cinnteoireachta AE roimhe seo, ar an gcaoi seo treisíonn sé ar a chumas chun cinntí a ghlacadh agus gníomh a dhéanamh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann Airteagal 289 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) le dhá chineál nós imeachta reachtacha:

Gnáthnós imeachta reachtach

Nósanna imeachta reachtacha speisialta

Is ar bhonn eisceachtúil atá na nósanna imeachta reachtacha speisialta ón ngnáthnós imeachta, mar atá le tuiscint ón ainm féin. Baintear úsáid astu sin i réimsí áirithe beartais atá níos íogaire. Murab ionann is an cás a bhaineann le gnáthnós imeachta reachtach, ní thugtar cur síos beacht in CFAE ar nósanna imeachta reachtacha speisialta. Mar sin de sainmhínítear na rialacha dóibh sin ar bhonn gach cáis ar leithligh bunaithe ar airteagail an chonartha ina leagtar amach coinníollacha a gcur chun feidhme.

Faoi nósanna reachtacha urghnácha, is í an Chomhairle, i ngníomh, an t-aon reachtóir amháin. Leis an nós imeachta amháin a bhaineann an Pharlaimint. Dá bhrí sin, tá a ról teoranta do chomhairliúchán (amhail mar atá faoi Airteagal 89 CFAE a bhaineann le hoibríochtaí póilíní trasteorann) nó toiliú (amhail mar atá faoi Airteagal 86 CFAE a bhaineann le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí) ag brath ar an gcás.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Sé: Forálacha institiúideacha agus airgeadais — Teideal I: Forálacha institiúideacha — Caibidil 2: Gníomhartha reachtacha an Aontais, nósanna imeachta maidir le glacadh le gníomhartha agus forálacha eile — Alt 1: Gníomhartha reachtacha an Aontais (Airteagal 289) (IO C 202, 7.6.2016, lch. 172)

Nuashonraithe 11.10.2017