Comhaontú Trádála idir AE agus an Eilvéis

 

ACHOIMRE AR:

Comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Eilvéis

Rialachán (CEE) Uimh. 2840/72 lena dtugtar i gcrích comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Eilvéis

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOMHAONTÚ AGUS LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuspóirí

Is iad seo a leanas na príomhchuspóirí leis an gcomhaontú:

Deireadh a chur le bearta taraife agus neamhtharaife

Rialacha iomaíochta

Éilítear ar an dá pháirtí na rialacha maidir le hiomaíocht a urramú lena dtoirmisctear mí–úsáid a bhaint as ceannasacht, cairtéil agus monaplachtaí mar aon le rialacha maidir le Státchabhair.

Comhchoiste

Bunaítear leis an gcomhaontú comhchoiste ar a bhfuil baill den dá pháirtí. Maidir leis:

DÁTA THEACHT I BHFEIDHM

Tháinig an comhaontú i bhfeidhm an Déardaoin Dé Luain 1 Eanáir 1973. Ceanglaíodh roinnt prótacal leis an gcomhaontú ina dhiaidh sin.

CÚLRA

Rialaítear an caidreamh polaitiúil idir AE agus an Eilvéis le níos mó ná 100 comhaontú “déthaobhach” lena gcuimsítear raon leathan gnéithe lena n–áirítear taighde agus nuálaíocht, limistéar Schengen, beartas tearmainn agus aitheantas frithpháirteach.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise (IO L 300, 31.12.1972, lgh. 189-280)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar an gcomhaontú a chorprú sa bhuntéacs. Ní de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (CEE) Uimh. 2840/72 ón gComhairle an 19 Nollaig 1972 lena dtugtar i gcrích comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise agus lena nglactar forálacha maidir lena chur chun feidhme agus Comhaontú breise a thabhairt i gcrích maidir le bailíocht, do Phrionsacht Lichtinstéin, an Chomhaontaithe idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise an 22 Iúil 1972 (IO L 300, 31.12.1972, lch. 188)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis na critéir agus na meicníochtaí chun an stát a bhunú atá freagrach as iarraidh ar thearmann arna thaisceadh i mBallstát nó san Eilvéis a scrúdú (IO L 53, 27.2.2008, lgh. 5-17)

Comhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 53, 27.2.2008, lgh. 52-79)

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena leasaítear an comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise an 22 Iúil 1972 maidir leis na forálacha is infheidhme maidir le táirgí talmhaíochta próiseáilte (IO L 23, 26.1.2005, lgh. 19-48)

Féach an leagan comhdhlúite.

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le haitheantas frithpháirteach i ndáil le measúnú comhréireachta (IO L 114, 30.4.2002, lgh. 369-429)

Féach an leagan comhdhlúite.

Creat–Chomhaontú maidir le comhar eolaíoch agus teicniúil idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise (IO L 313, 22.11.1985, lgh. 6-8)

Nuashonraithe 10.09.2020