Tásca geografacha faoi chosaint — Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin

 

ACHOIMRE AR:

Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Cinneadh (AE) 2019/1754 — aontachas an Aontaisle hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Rialachán (AE) 2019/1753 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

CAD IS AIDHM LEIS AN ACHT, LEIS AN GCINNEADH AGUS LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Conradh Liospóin

Acht na Ginéive

Cinneadh (AE) 2019/1754

Rialacha AE

Leagtar amach leis an rialachán na rialacha lena rialaítear cearta agus oibleagáidí AE faoi Acht na Ginéive. Faoin rialachán:

Déileáiltear go sonrach leis an méid a leanas leis an rialachán chomh maith:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN ACHTA, AN CHINNIDH AGUS AN RIALACHÁIN?

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Tásca geografacha (TGanna): is éard atá i gceist leo táirgí a thionscnaíonn ó limistéar geografach ar leith, agus a bhfuil cáilíocht, cáil nó saintréithe eile nasctha leis an tionscnamh geografach ina leith.
Ainmniúchán tionscnaimh: ainmniúcháin tionscnaimh lena léirítear tionscnamh táirge chomh maith lena saintréithe sainiúla agus cáiliúla a bhaineann leis an suíomh.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (IO L 271, 24.10.2019, lgh. 15-29)

Cinneadh (AE) 2019/1754 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2019 maidir le haontachas an Aontais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (IO L 271, 24.10.2019, lgh. 12-14)

Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (IO L 271, 24.10.2019, lgh. 1-11)

Nuashonraithe 18.05.2020