Nós Imeachta tástála comhchuibhithe domhanda d’fheithiclí Saothair Éadroim (WLTP) agus Fíorastaíochtaí (RDE)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) 2017/1151 — lena bhforlíontar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí maidir le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leis an rialachán:

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceanglais i gcomhair chineálcheadú AE

Iarratas a dhéanamh i gcomhair chineálcheadú AE

Comhréireacht táirgeachta

Ní mór don mhonaróir seiceálacha a dhéanamh lena áirithiú go gcloíonn na feithiclí go léir a tháirgeann an monaróir leis na teorainneacha astaíochtaí.

Comhréireacht inseirbhíse

Ní mór seiceálacha a dhéanamh lena áirithiú go gcloíonn na feithiclí atá á gcothabháil agus á n–úsáid i gceart leis na teorainneacha le linn a saolré atá leagtha amach mar a leanas:.

Feistí rialaithe truaillithe

Rochtain ar OBD feithicle agus ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 27 Iúil 2017.

CÚLRA

Le teacht ar fhorléargas, féach: Astaíochtaí in earnáil na ngluaisteán (An Coimisiún Eorpach)

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Cineálcheadú: an nós imeachta trína ndeimhnítear táirge chun freastal ar íosmhéid de cheanglais rialála agus theicniúla.
Feistí sáruithe: athruithe d’aon turas ar an gcóras rialaithe astaíochtaí, atá ceaptha chun a éifeachtacht a laghdú go saorga faoi ghnáthúsáid feithiclí.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2017/1151 ón gCoimisiún an 1 Meitheamh 2017 lena bhforlíontar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (CE) Uimh. 692/2008 agus Rialachán Uimh. 1230/2012 ón gCoimisiún agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún (IO L 175, 7.7.2017, lgh. 1-643)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2017/1151 a ionchorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí (OJ L 171, 29.6.2007, lgh. 1-16)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 04.10.2019