Rialacha nua airgeadais lena rialaítear buiséad AE (Rialachán Airgeadais)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2018/1046 — na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta AE

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Le rialachán nua airgeadais AE:

Spriocdhátaí bliantúla buiséadacha

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm ag formhór na rialacha ón 2 Lúnasa 2018. Tá eisceachtaí ar bith liostaithe in Airteagal 282 den rialachán.

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Cuideachtaí caocha: cuideachtaí nach mbaineann oibríochtaí gníomhacha gnó nó sócmhainní suntasacha leo go minic. Cé nach gá go bhfuil an cineál sin cuideachta neamhdhleathach, baintear úsáid corruair as cuideachtaí caocha chun críche imghabháil cánach, seachaint cánach agus sciúradh airgid, nó chun sprioc faoi leith amhail anaithnideacht a bhaint amach.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1304/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013, Rialachán (AE) Uimh. 223/2014, Rialachán (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 541/2014/AE agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lgh. 1-222)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Ráitis: Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1304/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013, Rialachán (AE) Uimh. 223/2014, Rialachán (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 541/2014/AE agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (an chéad léamh) — Glacadh an ghnímh reachtaigh (IO L 267I, 30.7.2018, lgh. 1-3)

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle (IO L 298, 26.10.2012, lgh. 1-96)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 22.03.2019