Sonraí leictreachais — giniúint, iompar agus ídiú

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 543/2013 maidir le sonraí i margaí leictreachais a chur isteach agus a fhoilsiú

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 5 Iúil 2013 seachas Airteagal 4.1 (maidir le foilsiú) a bhfuil feidhm leis ón 5 Eanáir 2015.

CÚLRA

Féach freisin:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Crios tairisceana: an limistéar geografach is mó ina bhfuil rannpháirtithe an mhargaidh leictreachais ábalta fuinneamh a mhalartú gan a bheith orthu acmhainn a leithdháileadh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 543/2013 ón gCoimisiún an 14 Meitheamh 2013 maidir le sonraí i margaí leictreachais a chur isteach agus a fhoilsiú agus lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 163, 15.6.2013, lgh. 1-12)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (IO L 326, 8.12.2011, lgh. 1-16)

Rialachán (AE) Uimh. 714/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 ar choinníollacha chun rochtain a fháil ar an líonra le haghaidh malartuithe trasteorann leictreachais agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1228/2003 (IO L 211, 14.8.2009, lgh. 15-35)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair ríthábhachtacha Eorpacha a shainaithint agus a ainmniú agus maidir le measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 23.12.2008, lgh. 75-82)

Nuashonraithe 05.03.2019