Comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir AE agus an India

 

ACHOIMRE AR:

Comhaontú le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia

Cinneadh (AE) 2002/648/CE ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontuithe le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia

Cinneadh ón gComhairle lena n-athnuaítear an Comhaontú le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia

Cinneadh (AE) 2009/501/CE ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontuithe lena n-athnuaítear an Comhaontú le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia

Cinneadh (AE) 2009/501/CE ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontuithe lena n-athnuaítear an Comhaontú le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia

CAD IS AIDHM LEIS NA CINNTÍ AGUS LEIS AN GCOMHAONTÚ?

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá na gníomhaíochtaí a rinneadh faoin gcomhaontú bunaithe ar roinnt prionsabal:

Réimsí maidir le comhar

Cumhdaítear faoin gcomhaontú gach réimse maidir le taighde, forbairt theicneolaíoch agus taisealbhadh (R&DT).

Gníomhaíochtaí

Féadfaidh na gníomhaíochtaí seo a leanas a bheith i gceist le gníomhaíochtaí comhoibritheacha:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHOMHAONTAITHE?

Tháinig sé i bhfeidhm an 14 Deireadh Fómhair 2002 le haghaidh tréimhse tosaigh 5 bliana. Rinneadh é a athnuachan faoi dhó, an athnuachan is déanaí in 2015 le haghaidh tréimhse bhreise 5 bliana.

CÚLRA

Ba é Comhaontú Comhair 1994 an bonn le haghaidh comhar polaitiúil níos leithne idir AE agus an India lenar tugadh an caidreamh thar chomhar trádála agus eacnamaíoch.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi chomhar Taighde agus Nuálaíochta (T&N) leis an India, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh (AE) 2015/1788 ón gComhairle an 1 Deireadh 2015 maidir le hathnuachan an Chomhaontuithe le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia (IO L 260, 7.10.2015, lgh. 18-19)

Cinneadh ón gComhairle lena n-athnuaítear an Comhaontú le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia (IO L 171, 1.7.2015, lgh. 19-26)

Cinneadh (AE) 2009/501/CE ón gComhairle an 1 Eanáir 2009 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontuithe lena n-athnuaítear an Comhaontú le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia (IO L 171, 1.7.2015, lgh. 17-18)

Comhaontú le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia (IO L 213, 9.8.2002, lgh. 30-37)

Cinneadh (AE) 2002/648/CE ón gComhairle an 25 Meitheamh 2009 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontuithe le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia (IO L 213, 9.8.2002, lch. 29)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Faisnéis maidir le teacht i bhfeidhm athnuachan an Chomhaontuithe le haghaidh comhar eolaíoch agus teicneolaíoch idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia (IO L 89, 6.4.2016, lch. 1)

Comhaontú Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hIndia maidir le comhpháirtíocht agus forbairt ­ Dearbhú an Chomhphobail maidir le coigeartuithe ar tharaifí — Dearbhuithe an Chomhphobail agus na hIndia (IO L 223, 27.8.1994, lgh. 24-34)

Nuashonraithe 29.05.2018