Comhaontú AE-SAM maidir le hÁrachas agus Athárachas

 

ACHOIMRE AR:

Comhaontú déthaobhach idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe maidir le bearta stuamachta i ndáil le hárachas agus athárachas

Cinneadh (AE) 2017/1792 — síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an chomhaontaithe dhéthaobhaigh idir an tAontas Eorpaigh agus na Stáit Aontaithe maidir le bearta stuamachta i ndáil le hárachas agus athárachas

Cinneadh (AE) 2018/539 — an comhaontú déthaobhach idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe a thabhairt i gcrích maidir le bearta stuamachta i ndáil le hárachas agus athárachas

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOMHAONTÚ AGUS LEIS NA CINNTÍ?

PRÍOMHPHOINTÍ

Déantar an méid seo a leanas leis an gcomhaontú:

DÁTA TEACHT I BHFEIDHM

Tháinig an comhaontú i bhfeidhm an 4 Aibreán 2018, cé go raibh feidhm shealadach aige cheana ón 7 Samhain 2017.

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Athárachóir: cuideachta a sholáthraíonn cosaint airgeadais do chuideachtaí árachais.
Comhthaobhacht: sócmhainní amhail airgead agus litreacha creidmheasa.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Comhaontú déthaobhach idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le bearta stuamachta i ndáil le hárachas agus athárachas (IO L 258, 6.10.2017, lgh. 4-21)

Cinneadh (AE) 2017/1792 ón gComhairle an 29 Bealtaine 2017 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur i bhfeidhm sealadach an chomhaontaithe dhéthaobhaigh idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le bearta stuamachta i ndáil le hárachas agus athárachas (IO L 258, 6.10.2017, lgh. 1-2)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Chinneadh (AE) 2017/1792 a chorprú sa bhuntéacs. Ní de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Cinneadh (EU) 2018/ 539 ón gComhairle an 20 Márta 2018 maidir leis an gcomhaontú déthaobhach idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le hárachas agus athárachas a thabhairt i gcrích (IO L 90, 6.4.2018, lgh. 36-37)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Fógra maidir le teacht i bhfeidhm an chomhaontaithe dhéthaobhaigh idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le bearta stuamachta i ndáil le hárachas agus athárachas (IO L 91, 9.4.2018, lch. 1)

Fógra maidir le cur i bhfeidhm sealadach an chomhaontaithe dhéthaobhaigh idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le hárachas agus athárachas (IO L 288, 7.11.2017, lch. 1)

Nuashonraithe 28.09.2020