Rís ghéinmhodhnaithe neamhúdaraithe i dtáirgí ríse ón tSín — bearta éigeandála

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh cur chun feidhme 2011/884/AE — bearta éigeandála maidir le rís ghéinmhodhnaithe i dtáirgí ríse de thionscnamh na Síne

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Réamhfhógra

Ní mór do ghnólachtaí bia agus beatha na nithe seo a leanas:

Coinníollacha allmhairithe

Rialuithe oifigiúla

Tuarascálacha

Gach 3 mhí ní mór do thíortha AE tuarascáil a chur chuig an gCoimisiún Eorpach ina dtugtar mionchuntas ar thorthaí na tástálacha anailíseacha go léir a rinneadh sna 3 mhí roimhe sin. Ní foláir nó go mbeidh an fhaisnéis seo a leanas sa tuarascáil:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá feidhm leis ón 12 Eanáir 2012.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh Cur chun Feidhme 2011/884/AE ón gComhairle an 22 Nollaig 2011 i dtaca le bearta éigeandála maidir le rís ghéinmhodhnaithe neamhúdaraithe i dtáirgí ríse de thionscnamh na Síne agus lena leasaítear Cinneadh 2008/289/CE (IO L 343, an 23.12.2011, lgh. 140-148)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Chinneadh 2011/884/AE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 2013/287/AE ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2013 lena leasaítear Cinneadh 2011/884/AE maidir le bearta éigeandála i dtaca le rís ghéinmhodhnaithe neamhúdaraithe i dtáirgí ríse de thionscnamh na Síne (IO L 162, 14.6.2013, lgh. 10-14)

Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le bia agus beatha géinmhodhnaithe (IO L 268, 18.10.2003, lgh. 1-23)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 18.12.2017