Eurostat — Oifig staidrimh AE

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2012/504/AE lena soiléirítear ról Eurostat

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

Soiléirítear leis ról agus freagrachtaí Eurostat maidir le staidreamh Eorpach a fhorbairt, a sholáthar agus a scaipeadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá feidhm leis ón 8 Deireadh Fómhair 2012.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2012/504/AE an 17 Meán Fómhair 2012 maidir le Eurostat (IO L 251, 18.9.2012, lgh. 49-52)

Nuashonraithe 13.11.2017