Conradh Amstardam

 

ACHOIMRE AR:

Conradh Amstardam lena leasaítear an Conradh ar an Aontas Eorpach

CAD IS AIDHM LEIS AN GCONRADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Leagtar síos leis an gconradh na haidhmeanna a leanas do AE:

Comhbheartas eachtrach agus slándála (CBES)

Comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla

Comhar níos dlúithe

Féadfaidh rialtais AE ar mian leo oibriú níos dlúithe le chéile i réimsí áirithe beartais é sin a dhéanamh, ar an gcoinníoll go mbaineann na nithe a leanas leis an gcomhar sin:

Víosaí, tearmann, inimirce agus beartais eile a bhaineann le saorghluaiseacht daoine

Fostaíocht

Saincheisteanna institiúideacha

Smachtbhannaí

Féadfaidh rialtais AE na cearta atá ag Ballstát de réir an chonartha a bhaint, lena n-áirítear an ceart chun vótála maidir le dréachtreachtaíocht, má mheastar go ndearna sé “sárú tromchúiseach agus leanúnach” ar bhunphrionsabail AE.

Simpliú

Déantar conarthaí éagsúla AE a shimpliú leis an gconradh trí bhreis agus 50 alt atá as feidhm a leasú nó a scriosadh agus athuimhriú a dhéanamh ar an gcuid eile díobh i dtreo is go mbeadh siad níos inléite.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHONARTHA?

Síníodh é an 2 Deireadh Fómhair 1997 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Bealtaine 1999.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Conradh Amstardam lena leasaítear an Conradh ar an Aontas Eorpach, na Conarthaí lena mbunaítear na Comhphobail Eorpacha agus gníomhartha gaolmhara áirithe (IO C 340, 10.11.1997, lgh. 1-144)

Nuashonraithe 04.04.2018(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.