Alúmana a úsáid chun fluairíd a bhaint ó uiscí mianraí

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 115/2010 — alúmana gníomhachtaithe a úsáid chun fluairíd a bhaint as uiscí mianraí

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leagtar amach ann rialacha i dtaca le halúmana gníomhachtaithe* a úsáidchun fluairíd* a bhaint as uiscí mianraí agus fíoruiscí, d’fhonn cloí le treoracha AE maidir le cáilíocht uisce óil.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceadaítear alúmana gníomhachtaithe a úsáid chun fluairíd in uiscí mianraí nádúrtha agus fíoruiscí a bhaint, faoi na coinníollacha seo a leanas:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 2 Márta 2010.

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Alúmana gníomhachtaithe: foirm ardphóiriúil d’ocsaíd alúmanaim a bhfuil achar dromchla mór air. Is féidir é a úsáid mar scagaire chun fluairíd a bhaint as uisce óil.
Fluairíd: dúil a fhaightear go nádúrtha i soláthairtí uisce. Bíonn difríochtaí móra idir na tiúchain ó thír amháin AE go tír AE eile.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 115/2010 ón gCoimisiún an 9 Feabhra 2010 lena leagtar síos na coinníollacha maidir le húsáid alúmana gníomhachtaithe chun fluairíd a bhaint as uiscí mianraí nádúrtha agus fíoruiscí (IO L 37, 10.2.2010, lgh. 13–15)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2009/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le huiscí mianraí a shaothrú agus a mhargú (Athmhúnlú) (IO L 164, 26.6.2009, lgh. 45–58)

Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le sláinteachas earraí bia (IO L 139, 30.4.2004, lgh. 1–54)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 2003/40/CE ón gCoimisiún an 16 Bealtaine 2003 lena mbunaítear an liosta, teorainneacha tiúchan agus ceanglais lipéadaithe do chomhábhair uiscí mianraí nádúrtha agus na coinníollacha maidir le haer breis ózóin a úsáid do chóireáil ar uiscí mianraí nádúrtha agus fíoruiscí (IO L 126, 22.5.2003, lgh. 34–39)

Treoir 98/83/CE ón gComhairle an 3 Samhain 1998 maidir le cáilíocht an uisce a bheartaítear le hól ag an duine (IO L 330, 5.12.1998, lgh. 32–54)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 28.09.2017