An treoir um thrédhearcacht maidir leis an margadh aonair

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2015/1535 – nós imeachta chun faisnéis maidir le rialacháin agus rialacha teicniúla ar sheirbhísí na sochaí faisnéise a chomhroinnt

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Rinneadh Treoir 98/34/CE a aisghairm le Treoir (AE) 2015/1535 agus cuireadh Treoir (AE) 2015/1535 ina ionad Threoir 98/34/CEón 7 Deireadh Fómhair 2015.

CÚLRA

Aidhm nós imeachta 2015/1535

GNÍOMH

Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta d’fhonn faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17.9.2015, lgh. 1-15)

Nuashonraithe 27.01.2016