Comhaontú um chomhpháirtíocht agus um chomhar de chuid AE-na Rúise

 

ACHOIMRE AR:

Comhaontú um Chomhpháirtíocht agus um Chomhar idir AE, a Bhallstáit agus Cónaidhm na Rúise

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOMHAONTÚ?

PRÍOMHPHOINTÍ

Prionsabail

Cuimsítear urramú do phrionsabail dhaonlathacha agus cearta an duine mar ghné riachtanach den chomhpháirtíocht.

Cuspóirí

Is iad napríomhchuspóirí leis an gcomhaontú:

Raon feidhme

Cumhdaítear réimsí sa chomhaontú mar seo a leanas:

Cuireadh an comhaontú i gcrích ar feadh tréimhse tosaigh 10 mbliana agus déantar athnuachan air gach bliain.

Seoladh caibidlíochtaí maidir le comhaontú nua idir AE-An Rúis in 2008 agus an aidhm leis creat níos cuimsithí a chruthú le haghaidh caidreamh idir AE-an Rúis. Cé go ndearnadh dul chun cinn mór leo sin, cuireadh stop leo in 2012.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHOMHAONTAITHE?

Tháinig sé i bhfeidhm an 1 Nollaig 1997.

CÚLRA

Bhí tionchar tromchúiseach ag ról na Rúise i gcoimhlint na hÚcráine agus a hionghabháil neamhdhleathach ar an gCrimé ar a caidreamh le AE. Tá deireadh curtha le go leor de na gníomhaíochtaí atá cumhdaithe leis an gcomhaontú agus tá smachtbhannaí glactha.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Comhaontú um chomhpháirtíocht agus um chomhar lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na Rúise, den pháirt eile — Prótacal 1 maidir le bunú grúpa teagmhála do ghual agus do chruach — Prótacal 2 ar chúnamh frithpháirteach riaracháin chun reachtaíocht chustaim a chur i bhfeidhm i gceart — Ionstraim Chríochnaitheach — Malartuithe litreacha — Miontuairiscí an tsínithe (IO L 327, 28.11.1997, lgh. 3-69)

Nuashonraithe 10.10.2016