Státchabhair: Treoirlínte an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le cabhair réigiúnach don tréimhse 2014 go dtí 2020

Cuirfear i bhfeidhm i mí Iúil 2014 treoirlínte an AE maidir leis an chaoi ar féidir le Ballstáit an AE cabhair infheistíochta a thabhairt do chuideachtaí chun tacú le forbairt réigiún faoi mhíbhuntáiste san Eoraip idir 2014 agus 2020.

ACHT

Treoirlínte maidir le cabhair náisiúnta réigiúnach le haghaidh 2014-2020 IO C 209, 23.7.2013, lch. 1.

ACHOIMRE

Leagadh amach treoirlínte ag an Choimisiún Eorpach maidir leis an chaoi ar féidir le Ballstáit an AE cabhair infheistíochta a thabhairt do chuideachtaí chun tacú le forbairt réigiún faoi mhíbhuntáiste san Eoraip idir 2014 agus 2020.

Is é cuspóir na dtreoirlínte athbhreithnithe ná fás geilleagrach a spreagadh trí bhíthin infheistíochtaí i dtionscadail a chur chun cinn, tionscadail a chuireann fíorluach bhreise le forbairt réigiúnach, go háirithe sna réigiúin is mó faoi mhíbhuntáiste san Eoraip.

Go sonrach, leagtar amach sna treoirlínte maidir le cabhair réigiúnach na rialacha a chuirtear i bhfeidhm i mBallstáit an AE maidir le státchabhair a thabhairt do chuideachtaí chun tacú le hinfheistíochtaí in áiseanna nua táirgthe sna réigiúin faoi mhíbhuntáiste san Eoraip nó chun na háiseanna atá ann cheana a shíneadh nó a nuachóiriú.

Tá rialacha sna treoirlínte chomh maith maidir leis an bhunús ar ar féidir le Ballstáit an AE léarscáileanna um chabhair réigiúnach a dhréachtú chun limistéir gheografacha a aithint inar féidir le cuideachtaí státchabhair réigiúnach a fháil mar aon leis an leibhéal ar féidir leo státchabhair a fháil.

Áirítear lepríomhghnéithena dtreoirlínte nua :

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoirlínte maidir le cabhair náisiúnta réigiúnach le haghaidh 2014-20

1.7.2014

-

IO C 209, 23.7.2013. lch. 1

Nuashonrú is déanaí: 27.02.2014