Institiúid an Aontais Eorpaigh (AE) um Staidéar Slándála

Déanann Institiúid an AE um Staidéar Slándála taighde agus anailís ar shaincheisteanna idirnáisiúnta chun cabhrú leis an AE forbairt a dhéanamh ar a bheartas eachtrach agus slándála.

ACHT

Cinneadh 2014/75/CBES ón gComhairle maidir le hInstitiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála.

ACHOIMRE

Leis an chinneadh seo ón gComhairle chinn an AE go leanfar ar aghaidh le feidhm a bhaint as saineolas ó Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála (EUISS) chun taighde agus anailís maidir le saincheisteanna idirnáisiúnta a sholáthar do Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) an AE. Bunaíodh EUISS i mí Eanáir 2002. Tá sí bunaithe i bPáras, agus tá oifig idirchaidrimh aici sa Bhruiséil.

Cuireann EUISS le próiseas cinnteoireachta na hEorpa i réimse an CBES trí bhíthin taighde agus anailíse. Go háirithe, déanann EUISS anailís agus cuireann sí fóram díospóireachta ar fáil maidir le straitéis eachtrach an AE i réimsí áirithe amhail cosc coinbhleachtaí agus comhdhlúthú na síochána. Áirítear le gníomhaíocht EUISS imeachtaí agus ceardlanna líonraithe a eagrú agus eolas ábhartha a bhailiú d’oifigigh agus do shaineolaithe an AE. Is comhéadan í chomh maith idir institiúidí an AE agus réimse na saineolaithe seachtracha, gníomhairí slándála san áireamh.

Déantar bainistíocht ar EUISS le Bord agus Stiúrthóir:

TAGAIRTÍ

Acht

Dáta um theacht i bhfeidhm

Spriocdháta deiridh don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Cinneadh 2014/75/CBES ón gComhairle

10.2.2014

-

IO L 41, 12.2.2014, lch. 13

Nuashonrú is déanaí: 11.06.2014