Suiteálacha cábla-bhealaigh do phaisinéirí

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2016/424 — suiteálacha cábla-bhealaigh

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 21 Aibreán 2018, seachas airteagail áirithe ina ndéileáiltear den chuid is mó le comhlachtaí a dtugtar fógra dóibh nó nósanna imeachta. Tá siad sin i bhfeidhm ón 21 Deireadh Fómhair 2016.

CÚLRA

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Suiteáil chábla-bhealaigh: córas iomlán ar an láithreán, lena n-áirítear an bonneagar agus na fochórais, chun daoine a iompar ar chábla.

Fochóras: córas nó teaglaim córas a bhfuil sé beartaithe iad a ionchorprú i suiteáil chábla-bhealaigh, amhail trealamh tochrais, fearais chrochta nó leictriteicniúla.

Comhpháirt sábháilteachta: comhpháirt trealaimh nó fearais ar bith a bhfuil sé beartaithe iad a ionchorprú i bhfochóras nó i suiteáil chun feidhm sábháilteachta a chinntiú.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (IO L 81, 31.3.2016, lgh. 1-50)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2016/424 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 13.12.2016