An tAthrú Aeráide — Comhaontú Pháras, arna dhaingniú ag AE

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh (AE) 2016/1841 maidir le Comhaontú Pháras ar an Athrú Aeráide

Comhaontú Pháras

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Gníomhaíocht AE maidir leis an athrú aeráide go dtí seo

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHOMHAONTAITHE?

Tiocfaidh sé i bhfeidhm an 4 Samhain 2016, agus beidh feidhm leis ó 2020 ar aghaidh.

CÚLRA

Leis an gcomhaontú neartaítear an fhreagairt dhomhanda ar an athrú aeráide trí bheartais an lae inniu a dhíriú ar neodracht aeráide a bhaint amach roimh dheireadh an chéid.

Ghlac 195 thír leis an gcomhaontú i bPáras i mí na Nollag 2015 agus tagann sé in ionad Phrótacal Kyoto 1997.

Tuilleadh eolais

PRÍOMHDHOICIMÉID

Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2016 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (IO L 282, 19.10.2016, lgh. 1-3)

Comhaontú Pháras (IO L 282, 19.10.2016, lgh. 4-18)

Nuashonraithe 04.11.2016