Fiontraíocht i measc na hóige a chur chun cinn chun cuimsiú sóisialta daoine óga a chothú

Cumhdaíonn conclúidí na Comhairle maidir le fiontraíocht i measc na hóige a chur chun cinn san Aontas Eorpach (AE) roinnt gnéithe.

GNÍOMH

Conclúidí na Comhairle ón 20 Bealtaine 2014 maidir le fiontraíocht i measc na hóige a chur chun cinn chun cuimsiú sóisialta na ndaoine óga a chothú (2014/C 183/04) (Iris Oifigiúil C 183, 14.6.2014, lgh. 18-21).

ACHOIMRE

Cumhdaíonn conclúidí na Comhairle maidir le fiontraíocht i measc na hóige a chur chun cinn san Aontas Eorpach (AE) roinnt gnéithe.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

Nuálaíochtaí sóisialta: smaointe nua (táirgí, seirbhísí agus samhlacha) a chomhlíonann riachtanais shóisialta (níos fearr ná réitigh mhalartacha) agus a chuireann caidreamh nó comhoibrithe nua sóisialta ar bun.

Fiontraíocht shóisialta: réitigh nuálacha chun déileáil le saincheisteanna sóisialta.

Obair don óige: gníomhaíochtaí nó tionscadail oideachasúla, áineasa nó shóisialta ina nglacann daoine óga páirt.

Nuashonraithe 24.02.2015