Imoibreoirí núicléacha sa Bhulgáir agus sa tSlóvaic - cúnamh AE don díchoimisiúnú

Ghlac an Bhulgáir agus an tSlóvaic orthu féin, le linn caibidlíochta chun dul isteach san Aontas Eorpach (AE), go ndúnfaí stáisiúin núicléacha atá cosúil le Chernobyl faoi dháta comhaontaithe. D’aontaigh AE go gcabhrófaí leis na tíortha sin íoc as na costais arda a bhaineann leis an bpróiseas díchoimisiúnaithe (*).

ACHT

Rialachán (Euratom) Uimh. 1368/2013 ón gComhairle an 13 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht an Aontais do chláir chúnaimh um dhíchoimisiúnú núicléach sa Bhulgáir agus sa tSlóvaic, agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 549/2007 agus Rialachán (Euratom) Uimh. 647/2010.

ACHOIMRE

Ghlac an Bhulgáir agus an tSlóvaic orthu féin, le linn caibidlíochta chun dul isteach san Aontas Eorpach (AE), go ndúnfaí stáisiúin núicléacha atá cosúil le Chernobyl faoi dháta comhaontaithe. D’aontaigh AE go gcabhrófaí leis na tíortha sin íoc as na costais arda a bhaineann leis an bpróiseas díchoimisiúnaithe (*).

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Déantar cur síos sa rialachán ar chlár tacaíochta airgeadais AE maidir le díchoimisiúnú gnéithe d’aonaid 1-4 de stáisiún núicléach Kozloduy sa Bhulgáir agus gnéithe d’aonaid 1 agus 2 de stáisiún núicléach Bohunice V1 sa tSlóvaic.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad seo a leanas cuspóirí sonracha na gclár:

Kozloduy:

Bohunice:

Tá bearta san dá chlár freisin chun ardleibhéal sábháilteachta a chothú ag na haonaid a bhfuil díchoimisiúnú á dhéanamh orthu, sábháilteacht na mball foirne san áireamh.

Comhchláir oibre bhliantúla

Gach bliain, idir 2014 agus 2020, glacfaidh an Coimisiún Eorpach le comhchlár oibre bliantúil le haghaidh Kozloduy agus Bohunice. Sonrófar sna comhchláir sin cuspóirí, torthaí a bhfuiltear ag súil leo, táscairí feidhmíochta agus amlíne maidir le húsáid na gcistí.

Chun na cuspóirí a bhaint amach, sainíodh táscairí cruinne atá le cur i bhfeidhm agus le fíorú faoin dá chlár.

Buiséad

Gheobhaidh an clár na síntiúis seo a leanas ón Aontas Eorpach:

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Ón 1 Eanáir 2014. Aisghaireadh Rialachán (Euratom) Uimh. 549/2007 ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 647/2010 ón gComhairle ón dáta sin.

EOCHAIRTHÉARMA

Díchoimisiúnú: an chéim dheireanach i saolré gléasra núicléach amhail stáisiún cumhachta nó imoibreoir taighde. Tagraíonn an téarma do gach uile ghníomh, idir an gléasra a dhúnadh agus an t-ábhar núicléach a bhaint amach agus limistéar an láithreáin agus an limistéar thart timpeall air a athbhunú. Tógfaidh an próiseas seo suas le 30 bliain.

Féach leathanach gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir le díchoimisiúnú saoráidí núicléacha chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (Euratom) Uimh. 1368/2013 ón gComhairle

21.12.2013

-

IO L 346, 20.12.2013, lgh. 1-6

Ceartúchán

-

-

IO L 8, 11.1.2014, lgh. 31-31

Nuashonraithe 17.03.2015