Mór-threoirlínte bheartais eacnamaíocha do thíortha an Aontais Eorpaigh

ACHOIMRE AR:

Mholadh (AE) 2015/1184 ón gComhairle — mór-threoirlínte bheartais eacnamaíocha do thíortha AE agus don Aontas Eorpach ina iomláin

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN MÓR-THREOIRLÍNTE NA MBEARTAS EACNAMAÍOCH SEO?

Ag teacht le hAirteagal 121 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, eisíonn an Chomhairle mór-threoirlínte beartas eacnamaíoch do gheilleagar an Aontais Eorpaigh (AE). Baineann na treoirlínte sin le beartais mhaicreacnamaíocha agus struchtúrtha a bhfuil mar aidhm acu beartais eacnamaíocha na dtíortha AE a chomhordú chun cuspóirí comhchoiteanna a bhaint amach.

Nuair a léitear na treoirlínte seo in éineacht le treoirlínte fostaíochta na dtíortha AE, a fhoilsítear go bliantúil faoi airteagal ar leith (Airteagal 148 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh), déantar treoirlínte comhtháite díobh, a bhaineann le straitéis Eoraip 2020 a chur i bhfeidhm.

PRÍOMHPHOINTÍ

Thaispeáin an ghéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch 2008 go bhfuil laigí suntasacha in AE, laigí a rinneadh níos measa de bharr na géarchéime sin. Cuireadh béim freisin ar an ndlúth-idirspleáchas idir geilleagair na dtíortha AE. Féachtar leis an tsraith threoirlínte is déanaí (ó 2015):

Molann an Chomhairle gur cheart do thíortha AE agus, más iomchuí, don Aontas Eorpach ina iomláin, na treoirlínte seo a leanas a chur san áireamh ina mbeartais eacnamaíocha.

GNÍOMH

Moladh (AE) 2015/1184 ón gComhairle an 14 Iúil 2015 maidir le mór-threoirlínte bheartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Aontais Eorpaigh (IO L 192, 18.7.2015, lgh. 27-31)

Nuashonraithe 25.02.2016