Solúbthacht rialacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis (CFF): an nasc idir infheistíocht, athchóirithe struchtúrtha agus freagracht fhioscach a neartú

 

ACHOIMRE AR:

CumarsáidTeachtaireacht (COM(2015) 12 final an 13.1.2015): An úsáid is fearr a bhaint as an tsolúbthacht laistigh de rialacha atá ann cheana sa Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

PRÍOMHPHOINTÍ

Soiléirithe maidir le hathchóirithe struchtúrtha

Soléirithe maidir le hinfheistíocht

Deir an Coimisiún é seo a leanas:

Soiléirithe maidir le coinníollacha timthriallacha

Chun na luaineachtaí sa timthriall eacnamaíoch a chur san áireamh níos fearr, bainfidh an Coimisiún úsáid as maitrís a shonraíonn an t-athchóiriú fioscach cuí a mbeifear ag súil leis ó thíortha sa ghné choisctheach den CCF. Ciallaíonn sé seo nach mór do na tíortha seo iarracht fhioscach níos fearr a dhéanamh nuair a bhíonn cúrsaí níos fearr.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún go dtí Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, an Banc Ceannais Eorpach, an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiún agus an Banc Eorpach Infheistíochta: An úsáid is fearr a bhaint as an tsolúbthacht laistigh de rialacha atá ann cheana sa Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis (COM(2015) 12 final an 13.1.2015).

Nuashonraithe 30.03.2017