Scéimeanna ardchaighdeáin a fheabhsú i gcomhair táirgí talmhaíochta agus bia-ábhar

LeRialachán an Aontais Eorpaigh (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna ardchaighdeáin i gcomhair táirgí talmhaíochta agus bia-ábhar, tugtar tacaíocht d’fheirmeoirí agus do thomhaltóirí trí scéimeanna a neartú, a oiriúnú agus a fhorbairt lena ndéantar táirgí agus bia-ábhar ardchaighdeáin na hEorpa a aithint.

ACHT

Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí

ACHOIMRE

Le Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, déantar iarracht beartas ardchaighdeáin na hEorpa i gcomhair táirgí talmhaíochta a fheabhsú trí leanúnachas na scéimeanna éagsúla ardchaighdeáin a mhéadú. Áirítear leis an rialachán bearta a thacaíonn le gníomhaíochtaí talmhaíochta agus próiseála agus le córais feirmeoireachta a bhaineann le táirgí d’ardchaighdeán, i ndáil le cuspóirí bheartas forbartha tuaithe an AE. Ní bhaineann an rialachán, áfach, le deochanna biotáille, le fíonta cumhraithe ná le táirgí fíniúna.

Is iad príomheilimintí an rialacháin ná:

TAGAIRTÍ

Acht

Dáta arna theacht i bhfeidhm

Spriocdháta lena thrasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012

4.1.2013Beidh feidhm ag forálacha áirithe ó 4.1.2016 ar aghaidh.

-

IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

ACHTANNA GAOLMHARA

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus ábhair atáirgthe plandaí, táirgí cosanta plandaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, Rialacháin (AE) Uimh. 1151/2012, […]/2013 agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE agus 2009/128/CE(Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla) (COM(2013) 265 final an 6 Bealtaine 2013 - gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil)

Nuashonrú is déanaí: 05.02.2014