Bianna nua (núíosacha) — rialacha ó 2018 i leith

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2015/2283 maidir le bianna núíosacha

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2018.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉAMAÍ

Bia núíosach: bia nár úsáideadh mar bhia don duine go méid suntasach in AE roimh an 15 Bealtaine 1997. Cumhdaítear leis sin raon leathan táirgí, amhail bia le struchtúr móilíneach nua nó struchtúr móilíneach a ndearnadh modhnú air d’aon ghnó, bia lena n-úsáidtear próiseas táirgthe nua bia (e.g. arán cóireáilte le solas ultravialait chun an méid vitimín D ann a mhéadú) nó atá táirgthe as miocrorgánaigh, fungais nó algaí (e.g. úsáid as an miocralga Schizochytrium sp i mbianna amhail barraí gránaigh, saillte cócaireachta, etc. mar fhoinse eile d’aigéad Docaisiheicséanóch).

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le bianna núíosacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1852/2001 ón gCoimisiún (IO L 327, 11.12.2015, lgh. 1-22)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2017/2468 ón gCoimisiún an 20 Nollaig 2017 lena leagtar síos ceanglais riaracháin agus eolaíochta maidir le bianna traidisiúnta ó thríú tíortha de réir Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bianna núíosacha (IO L 351, 30.12.2017, lgh. 55-63)

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2017/2469 ón gCoimisiún an 20 Nollaig 2017 lena leagtar síos ceanglais riaracháin agus eolaíochta le haghaidh na n-iarratas dá dtagraítear in Airteagal 10 de Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bianna núíosacha (IO L 351, 30.12.2017, lgh. 64-71)

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2017/2470 ón gCoimisiún an 20 Nollaig 2017 lena mbunaítear liosta an Aontais de bhianna núíosacha de réir Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bianna núíosacha (IO L 351, 30.12.2017, lgh. 72-201)

Nuashonraithe 04.04.2018