Ag neartú cearta thomhaltóirí an AE

ACHOIMRE AR:

Treoir 2011/83/AE maidir le cearta tomhaltóirí

ACHOIMRE

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon Feidhme

Seachas roinnt eisceachtaí, amhail taisteal láneagraithe agus saoirí láneagraithe nó seirbhísí airgeadais, amhail creidmheas tomhaltóirí agus árachas, cumhdaítear faoin Treoir seo conarthaí idir trádálaithe agus tomhaltóirí maidir le díol earraí, seirbhisí (amhail soláthar uisce, gáis, leictreachais agus téimh), agus inneachar digiteach ar líne. Cuireadh in ionad na Treorach um Dhíol Díreach (97/7/CE) agus na Treorach um Dhíol ó Dhoras go Doras (85/557/CEE) í.

Oibleagáidí eolais

Sula ndeimhnítear conradh, caithfidh trádálaithe faisnéis, i dteanga shoiléir intuigthe, a chur ar fáil do thomhaltóirí. Is é sin faisnéis amhail:

I siopaí, ní gá ach aon fhaisnéis nach bhfuil soiléir cheana a chur ar fáil.

Bíonn riachtanais eolais, go háirithe maidir le cearta asbhainte níos mionsonraithe le haghaidh conarthaí poist, gutháin nó ar líne agus le haghaidh ceannachán seacháitribh (nuair a thugann an trádálaí cuairt ar theach an tomhaltóra).

Ceart asbhainte

Is féidir le tomhaltóirí tarraingt siar ó chianchonarthaí agus conarthaí seacháitribhe laistigh de 14 lá ó sheachadadh an táirge nó críoch na seirbhíse chonartha, faoi réir eisceachtaí áirithe gan aon mhíniú nó costas. Is leor gnáthfhoirm aistarraingthe curtha ar fáil ag an díoltóir. Muna gcuirtear a chuid cearta os comhair an tomhaltóra, síntear amach an tréimhse aistarraingthe le 12 mhí.

Baineann díolúintí le hearraí somheata tapaidh, earraí séalaithe oscailte ag an tomhaltóir nach féidir iad a thabhairt ar ais de bharr cúiseanna sláinte nó sláinteachais, agus le háirithintí óstáin nó le gluaisteáin a fhaightear ar cíos do dhátaí ar leith.

Costais íocaíochta nár údaraíodh nó costais bhreise ar bith

Ní ghearrfaidh trádálaithe táillí níos mó ná an costas don dhíoltóir ar an bhfoirm íocaíochta ar an tomhaltóir.

Nuair a ghlaoitear ar thrádálaí chun fiosrúchán nó gearán a dhéanamh, ní íocfaidh an tomhaltóir níos mó ná an bunráta teileafóin.

Ní mór toiliú sainráite an tomhaltóra a bheith ag an trádálaí nuair a thairgtear seirbhisí íochta breise. Ní féidir boscaí réamh-thicithe ar fhoirm ordaithe a úsáid le haghaidh íocaíochtaí mar seo.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sé i bhfeidhm ón 12 Nollaig 2011. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 13 Nollaig 2013. Baineann an treoir le conarthaí a rinneadh tar éis an 13 Meitheamh 2014.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach “An Treoir maidir le Cearta Tomhaltóirí” ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

ACHT

Treoir 2011/83/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí agus lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear ina dhiaidh sin Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ó théacs an Chomhairle atá ábhartha maidir leis an LEE (IO L 304, 22.11.2011, lgh. 64–88).

Nuashonraithe 28.06.2016