Réiteach malartach díospóidí ar dhíospóidí tomhaltóirí

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2013/11/AE maidir le réitigh mhalartacha ar dhíospóidí idir trádálaithe agus tomhaltóirí

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 8 Iúil 2013. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 9 Iúil 2015.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* KEY TERMS

Trádála: duine nó gnó a dhíolann táirge nó seirbhís.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2013/11/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach malartach díospóidí ar dhíospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 200/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Treoir maidir le ADR tomhaltóirí) (IO L 165, 18.6.2013, lgh. 63-79)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le comhar idir údaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú (Rialachán maidir le comhar cosanta tomhaltóirí) (IO L 364, 9.12.2004, lgh. 1-11)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 a chorprú sa bhuntéacs. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 2009/22/CEó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le hurghairí chun leasanna tomhaltóirí a chosaint (IO L 110, 1.5.2009, lgh. 30-36) .

Féach an leagan comhdhlúite

Treoir 2008/52/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2008 maidir le gnéithe áirithe na hidirghabhála in ábhair shibhialta agus thráchtála (an Treoir Idirghabhála) (IO L 136, 24.5.2008, lgh. 3-8)

Nuashonraithe 17.10.2016